De Stasi was in het voormalig Oost-Duisland een uiterst effectieve inlichtingendienst. Ze stelde zich ten doel afwijkingen van de communistische ideologie te signaleren en hiertegen op te treden. Het hoofdkantoor bevond zich binnen het gebouwencomplex in Oost-Berlijn en werd aangeduid als ‘Haus 1’. Na de hereniging heeft Berlijn er veel aan gedaan om openheid te bieden in de gesloten wereld van de Stasi. Haus 1 is  in gebruik als museum. 
De planten die zijdelings door het museum verspreid staan, worden door veel bezoekers over het hoofd worden gezien door de presentaties aan de muren. 
Juist deze planten vormen -meer dan het intakt gebleven interieur- het levende stukje historie. Zij stonden er al toen Haus Eins in haar hoogtij dagen zat.
Back to Top